حریق شرکت ریسندگی اشکذر با همکاری آتش نشانی یزد مهار شد

حریق شرکت ریسندگی اشکذر با همکاری آتش نشانی یزد مهار شد

 مقارن ساعت 23روز دوشنبه بیست و چهارم آذر ضمن هماهنگي با مدیرعامل سازمان ، نيروهاي عملياتي آتش نشانی یزد به یاری آتش نشانان  زارچ و اشکذر شتافتند  .

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی یزد ، باتوجه به خارج از محدوده بودن این حریق ،  آتش نشانان از ایستگاه شماره 3 و 5 به   همراه معاونت عملیات جهت کمک رسانی  به آتش نشانان  شهرستان اشکذراعزام  و با همکاری  پرسنل آتش نشانی زارچ و اشکذر طي چندين مرحله آبگیری از شیر های هیدرانت ، موفق شدند بعد از 3 ساعت  تلاش مضاعف حریق را مهار و ازگسترش آن جلوگیری نمایند .