حریق شرکت ریسندگی اشکذر با همکاری آتش نشانی یزد مهار شد

حریق شرکت ریسندگی اشکذر با همکاری آتش نشانی یزد مهار شد


حریق شرکت ریسندگی اشکذر با همکاری آتش نشانی یزد مهار شد

 مقارن ساعت 23روز دوشنبه بیست و چهارم آذر ضمن هماهنگي با مدیرعامل سازمان ، نيروهاي عملياتي آتش نشانی یزد به یاری آتش نشانان  زارچ و اشکذر شتافتند  .

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی یزد ، باتوجه به خارج از محدوده بودن این حریق ،  آتش نشانان از ایستگاه شماره 3 و 5 به   همراه معاونت عملیات جهت کمک رسانی  به آتش نشانان  شهرستان اشکذراعزام  و با همکاری  پرسنل آتش نشانی زارچ و اشکذر طي چندين مرحله آبگیری از شیر های هیدرانت ، موفق شدند بعد از 3 ساعت  تلاش مضاعف حریق را مهار و ازگسترش آن جلوگیری نمایند .