حریق سیلندر پیک نیک در داخل منزل مسکونی

حریق سیلندر پیک نیک در داخل منزل مسکونی


حریق سیلندر پیک نیک در داخل منزل مسکونی

آتش نشانان حریق سیلندر پيك نيك 5/2 کیلویی گاز مایع در حیاط  منزل مسکونی را در اولين فرصت مهار و از گسترش آن جلوگيري نمودند.

به گزارش روابط عمومی سازمان آتـش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، با اطلاع به سامانه 125 در ساعت 12:49 ظهر روز 27 خرداد ماه در خصوص حریق  سیلندر  پيك نيك در حیاط  منزل مسکونی واقع در بلوار نواب صفوی ،کوچه دوست حسینی ، بلافاصله ستاد فرماندهی سازمان یک دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه شماره 5 به محل مورد نظر اعزام مي نمايد.

سعید ایران نژاد بازرس و رئيس ايستگاه شماره 5 سازمان که ناظر بر عملکرد نیروهای عملیاتی بود گفت : آتش نشانان در بدو ورود با توجه به شعله ور بودن پیک نیک و غیر فعال شدن سوپاپ اطمینان آن ، ابتدا با ماده اطفایی آب نسبت به سرد نمودن بدنه سیلندر  اقدام  و متعاقب آن حریق ناشی از این وسیله پخت و پز مسافرتي را مهار  نمودند.