حریق زانتیا با سرعت عمل مدیر عملیات مهار شد

حریق زانتیا با سرعت عمل مدیر عملیات مهار شد


حریق زانتیا با سرعت عمل مدیر عملیات مهار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی ، طبق اطلاع از طریق تلفن همراه به سامانه 125 مورخ نوزدهم بهمن ساعت 20:41 مبنی بر حریق یکدستگاه خودرو زانتیا پارک شده در بلوار پاکنژاد و با مخابره این خبر از طریق بیسیم به ایستگاههای شماره 1 و 8 جهت اطفاء و در حالی که مدیر عملیات  سازمان در حال گشت زنی در سطح شهر بود ، بلافاصله با دریافت این خبر از طریق بیسیم دستی  ،  به محل اعلام شده عزیمت و حریق که از  قسمت  سیفون بنزین خودرو  شروع شده بود  بود  را  با استفاده از یکدستگاه خاموش کننده پودر و گاز  مهار  و از سرایت حریق به دیگر قسمتهای خودرو جلوگیری نمود . 

سید محمد میرجلیلی مدیر عامل سازمان به صاحبان خودروها ی سواری  توصیه نمود : ضمن داشتن یکدستگاه خاموش کننده پودر و گاز در صندوق عقب خودرو ، سیستم برق و سوخت رسانی وسیله نقلیه خود را هر 6 ماه یکبار بازبینی نمایند .