حریق زانتیا با سرعت عمل مدیر عملیات مهار شد

حریق زانتیا با سرعت عمل مدیر عملیات مهار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی ، طبق اطلاع از طریق تلفن همراه به سامانه 125 مورخ نوزدهم بهمن ساعت 20:41 مبنی بر حریق یکدستگاه خودرو زانتیا پارک شده در بلوار پاکنژاد و با مخابره این خبر از طریق بیسیم به ایستگاههای شماره 1 و 8 جهت اطفاء و در حالی که مدیر عملیات  سازمان در حال گشت زنی در سطح شهر بود ، بلافاصله با دریافت این خبر از طریق بیسیم دستی  ،  به محل اعلام شده عزیمت و حریق که از  قسمت  سیفون بنزین خودرو  شروع شده بود  بود  را  با استفاده از یکدستگاه خاموش کننده پودر و گاز  مهار  و از سرایت حریق به دیگر قسمتهای خودرو جلوگیری نمود . 

سید محمد میرجلیلی مدیر عامل سازمان به صاحبان خودروها ی سواری  توصیه نمود : ضمن داشتن یکدستگاه خاموش کننده پودر و گاز در صندوق عقب خودرو ، سیستم برق و سوخت رسانی وسیله نقلیه خود را هر 6 ماه یکبار بازبینی نمایند .