حریق در کارگاه شیرینی سازی در اخرین لحظات پایان سال

حریق در کارگاه شیرینی سازی در اخرین لحظات پایان سال


حریق در کارگاه شیرینی سازی در اخرین لحظات پایان سال

طبق گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، داغ شدن بیش از حد روغن در داخل پاتیل، موجب آتش سوزی در کارگاه شیرینی سازی شد.

کارکنان شیرینی پزی با دیدن شعله های سرکش آتش و دود فراوان ناشی از ریختن آب برای اطفای آتش در تماس با سامانه 125 سازمان آتش نشانی یزد راس ساعت ۱۱:54 روز جمعه مورخ بیست و نهم اسفند درخواست کمک کردند.

ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی یزد با دریافت خبر رخداد این حادثه بلافاطله زنگ حریق ایستگاه شماره ۳ را به صدا در آورد و آتش نشانان را با یک دستگاه خودرو اطفای حریق به محل آتش سوزی ، بلوار جمهوری قبل از امامزاده سید جعفر اعزام کرد.

مهدی حسینی :مسنول کشیک امروز سازمان که در محل حریق حضور داشت گفت: آتش نشانان ظرف مدت یک دقیقه خود را به محل رسانده و بیدرنگ عملیات ایمن سازی را اجرا کردند و همزمان با استفاده از تجهیزات خاموش کننده موفق شدند در کمترین زمان ممکن شعله های آتش را خاموش و از گسترش آن جلو گیری کنند.

وی افزود : ریختن آب برای خاموش کردن روغن داغ و شعله ور باعث تشدید حریق می شود و همچون مواقع باید درب ظرف را گذاشت تا آتش خاموش شود.

آدرس کوتاه :