حریق در کارگاه شیرینی سازی در اخرین لحظات پایان سال

حریق در کارگاه شیرینی سازی در اخرین لحظات پایان سال

طبق گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، داغ شدن بیش از حد روغن در داخل پاتیل، موجب آتش سوزی در کارگاه شیرینی سازی شد.

کارکنان شیرینی پزی با دیدن شعله های سرکش آتش و دود فراوان ناشی از ریختن آب برای اطفای آتش در تماس با سامانه 125 سازمان آتش نشانی یزد راس ساعت ۱۱:54 روز جمعه مورخ بیست و نهم اسفند درخواست کمک کردند.

ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی یزد با دریافت خبر رخداد این حادثه بلافاطله زنگ حریق ایستگاه شماره ۳ را به صدا در آورد و آتش نشانان را با یک دستگاه خودرو اطفای حریق به محل آتش سوزی ، بلوار جمهوری قبل از امامزاده سید جعفر اعزام کرد.

مهدی حسینی :مسنول کشیک امروز سازمان که در محل حریق حضور داشت گفت: آتش نشانان ظرف مدت یک دقیقه خود را به محل رسانده و بیدرنگ عملیات ایمن سازی را اجرا کردند و همزمان با استفاده از تجهیزات خاموش کننده موفق شدند در کمترین زمان ممکن شعله های آتش را خاموش و از گسترش آن جلو گیری کنند.

وی افزود : ریختن آب برای خاموش کردن روغن داغ و شعله ور باعث تشدید حریق می شود و همچون مواقع باید درب ظرف را گذاشت تا آتش خاموش شود.