حریق در چایخانه امامزاده قل هو اللهی به خوبی مهار شد

حریق در چایخانه امامزاده قل هو اللهی به خوبی مهار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد،طبق اطلاع به سامانه 125رأس ساعت 8:19 امروز صبح 20 آذر مبنی بر مشاهده حریق در چایخانه امامزاده قل هو اللهی ،ستاد فرماندهی آتش نشانی یزد سریعا" نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره 6 و متعاقب آن از ایستگاه شماره 5 با 2 دستگاه خودروی اطفای حریق به پشت مسجد جامع بعد از آب انبار وزیری اعزام می نماید.

حسین انتظامی مدیر عملیات منطقه 2 سازمان که خود را به نیروهای عملیاتی رسانده بود گفت : اولین گروه از نیروهای عملیاتی از ایستگاه شماره 6 کمتر از 4 دقیقه به محل حادثه رسیدند و مشاهده شد کانون حریق سماور ،میز زیر سماوری، فرش و مقداری لوازم در قسمت چایخانه آن امامزاده متبرک بوده و دود زیادی به سایر مکانها سرایت می کند که خیلی سریع همزمان با اجرای عملیات ایمن سازی ، عملیات حستجو و اطفای حریق را آغاز کردند و با تلاش مضاعف توانستند در کمترین زمان ممکن حریق را مهار نمایند.

انتظامی افزود : خوشبختانه کسی داخل امامزاده نبوده و آتش نشانان پس از اجرای عملیات خنک کردن و جداسازی محل را تحویل متولی داده و به ایستگاه های خود مراجعت نمودند.