حریق در زیر زمین منزل مسکونی و نجات زن تنها از مرگ حتمی

حریق در زیر زمین منزل مسکونی و نجات زن تنها از مرگ حتمی


حریق در زیر زمین منزل مسکونی و نجات زن تنها از مرگ حتمی

به گزارش روابط عمومی سازمان آتـش نشانی یزد ، با اطلاع به سامانه 125 در ساعت 04:59بامداد روز بیست و یکم آذر ماه مبني بر حریق زیر زمین منزل مسکونی واقع درخیابان کاشانی کوچه شمس ، ستاد فرماندهی سازمان سريع يك دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه شماره يك به محل اعزام مي نمايد .

آتش نشانان كمتر از 3 دقيقه به محل حادثه رسيدند و با توجه به شعله ور بودن قسمت راهرو ، پذیرایی و نيز دود زدگی کامل منزل ، بنابراين همزمان با اجراي عمليات ایمن سازی محل ، عمليات اطفاي حريق را با استفاده از دستگاه تنفسی مدار بسته و يك رشته لوله آبدهي پرفشار آغاز و با شناسايي كانون حريق شعله هاي آتش را مهار و خاموش نمودند . 

 خوشبختانه دراین حریق با توجه به هوشیاری آتش نشانان ، خانم 47 ساله اي که در اثر استنشاق دود دچار مشکل تنفسی شده بود و آخرين لحظه هاي زندگي خود را طي مي كرد ، خيلي سريع  به بیرون انتقال و تحویل پرسنل اورژانس حاضر در محل دادند .  

آدرس کوتاه :