حریق در خوابگاه دانشجویی در لحضات اولیه مهار شد

حریق در خوابگاه دانشجویی در لحضات اولیه مهار شد


حریق در خوابگاه دانشجویی در لحضات اولیه مهار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی ، طبق اطلاع به سامانه 125 ساعت 25 دقیقه بامداد روز بیست هفتم آذر مبنی بر مشاهده دود در خوابگاه دانشجویان دختر واقع در بلوار شهید قندی بلافاصله پس از مخابره این خبر به ایستگاههای شماره 2 و 9 ، پرسنل عملیاتی در کمترین زمان خود را به طبقه همکف خوابگاه رسانده و در بدو ورود با مشاهده اینکه دود غلیظی که ناشی از سوختن چند تخته موکت بود ،  و کل ساختمان را فراگرفته بود ، ابتدا با استفاده از دستگاه تنفسی مدار بسته به داخل ساختمان رفته و ضمن انتقال  موکتها به بیرون و اطفاء حریق توسط ماده اطفایی آب ، با استفاده از دستگاه دمنده اقدام به تخلیه دود از محیط نمودند  متاسفانه در این حادثه در اثر استنشاق دود 7 نفر از دانشجویان دچار مسومیت شده بودند که 3 نفر از آنا در زمان حادثه توسط نیروهای این سازمان از محل خطر دور و به اورژانس تحویل داده شدند .

رعیتی سرپرست ایستگاه شماره 2 به مسئو لین خوابگاهای دانشجویی توصیه نمود که ضمن رعایت نکات ایمنی در خوابگاه و نصب خاموش کننده های دستی همراه با آموزش  به داشجویان ، ساختمان  خوابگاهها  را مجهز به سیستم اعلام و اطفای حریق نمایند .