حریق در انبار مجتمع مسکونی به خوبی مهار شد

حریق در انبار مجتمع مسکونی به خوبی مهار شد


حریق در انبار مجتمع مسکونی به خوبی مهار شد

حریق گسترده در انبار مجتمع مسکونی فروردین با تلاش آتش نشانان درکمترین زمان ممکن مهار و از گسترش حریق به دیگر قسمتهاي مجتمع جلوگیری شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري يزد : حسین بیکی رئیس ایستگاه شماره 2 سازمان که در محل حادثه حضور داشت گفت : رخداد این حادثه در ساعت 21:39 دیشب دوشنبه 17 اردیبهشت ماه از طريق شهروندی به سامانه 125 این سازمان اطلاع رسانی مي شود ، ستاد فرماندهي بلافاصله 2 دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه شماره 2 و 9 به صفائیه بلوار بوستان اعزام مي نمايد.

وی افزود: اولين گروه از آتش نشانان کمتر از 3 دقیقه به محل مي رسند و مشاهده می کنند در انبار مذکور مقداری ضایعات لاستیک به علت نامعلومی دچار آتشسوزی شده و این حادثه رقم خورده است که آتش نشانان ابتدا ضمن ایمن سازی محل و قطع جریان برق با شناسایی کانون حریق ، با استفاده از تجهیزات انفرادی و ماده اطفایی آب اقدام به مهار حریق نمودند.

بیکی با بیان اینکه در این آتشسوزی تنها به نازک کاری انبار خسارت وارد شده است، افزود: نیروهای عملیاتی بعد از اجرای عملیات جداسازی و خنک کردن ، توصیه های ایمنی را ارائه و به ایستگاه های خود مراجعت کردند.