حریق در آشپزخانه مجتمع مسکونی مهار شد

حریق در آشپزخانه مجتمع مسکونی مهار شد


حریق در آشپزخانه مجتمع مسکونی مهار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتـش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، طبق  اطلاع به سامانه 125 در ساعت 19:51 بعد از ظهر چهارشنبه 31 خرداد مبني بر مشاهده دود در مجتمع مسکونی كريستال واقع در بلوار امام حسين(ع) ، ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله یک دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه شماره 8 به محل مورد نظر اعزام مي نمايد.

محمدرضا رحیمی معاون عملیات سازمان كه خود نيز در محل حادثه حضور داشت گفت : آتش نشانان در بدو ورود به محل با صحنه ای مواجه می شوند که یکی از واحدهای آن مجتمع به علت اتصالی از ناحیه یخچال دچار آتشسوزی می شود و به علت نبودن مالک کسی متوجه نمی شود تا اینکه حریق به خودی خود خاموش و برق مجتمع قطع می شود که طی  بررسی ساکنین برای علت قطع برق ، متوجه می شوند دود از پنجره آن واحد خارج می شود که با مرکز 125 آتش نشانی تماس می گیرند.

وي افزود : آتش نشانان خیلی سریع  به داخل منزل رفته و با اجراي عمليات ايمن سازی با قطع جریان گاز، عمليات جستجو و لکه گیری را آغاز مي كنند.

وي با بيان اينكه در این حریق به نازک کاری ساختمان و مقداری لوازم خانگی خسارت وارد می شود ، افزود : آتش نشانان  پس از ارائه توصيه هاي ايمني منزل را تحويل پلیس 110 داده و به ایستگاه خود مراجعت نمودند.

آدرس کوتاه :