حریق در اتاق خواب مجتمع مسکونی مهار شد

حریق در اتاق خواب مجتمع مسکونی مهار شد


حریق در اتاق خواب مجتمع مسکونی مهار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتـش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، طبق  اطلاع به سامانه 125 در ساعت 3:37 بعد از نیمه شب امروز 18 مرداد ماه  مبني بر مشاهده دود در مجتمع مسکونی جوانان واقع در بلوار جمهوری کوچه یاسمن ، ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله 2 دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه شماره 8 و 3 به محل مورد نظر اعزام مي نمايد.

محمدرضا رحیمی معاون عملیات سازمان كه خود نيز در محل حادثه حضور داشت گفت : آتش نشانان در بدو ورود به محل با صحنه ای مواجه می شوند که یکی از واحدهای آن مجتمع در قسمت اتاق خواب به علت اتصالی برق دچار آتشسوزی می شود و آتش به پرده ها سرایت می کند که با مرکز 125 آتش نشانی تماس می گیرند.

وي افزود : آتش نشانان خیلی سریع  به داخل واحد مسکونی رفته و با اجراي عمليات ايمن سازی با قطع جریان برق و گاز، عمليات جستجو و اطفای حریق را آغاز مي كنند و مالک منزل به نام آقای محمدرضا.س که دچار ضعف شده بود را تحویل عوامل اورژانس نمودند.

رحیمی با بیان اینکه در این آتشسوزی به نازک کاری ساختمان و مقداری لوازم خانگی خسارت وارد می شود ، افزود : آتش نشانان پس اجرای عملیات تخلیه دود و  ارائه توصيه هاي ايمني منزل را تحويل ساکنین داده و به ایستگاه خود مراجعت نمودند.