حریق خودرو پراید در لحظات اولیه صبح

حریق خودرو پراید در لحظات اولیه صبح


حریق خودرو پراید در لحظات اولیه صبح

مقارن ساعت 5:58 بامداد امروز پنجشنبه 12 بهمن ماه  گزارشي مبني بر مشاهده حریق خودرو پرايد واقع در فلکه چهارم آزادشهر گلستان شرقی مجتمع مسکونی ستاره به مرکز فوريتهاي 125مخابره شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آتـش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله 2 دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه شماره 10 به محل مورد نظر اعزام مي نمايد.

مجید مورکیان رئیس ایستگاه شماره 10 سازمان که خود در محل این آتشسوزی حضور داشت ،گفت : آتش نشانان كمتر از 2 دقيقه به محل حادثه رسيدند و همزمان با اجراي عمليات ایمن سازی ، عمليات اطفاي حريق را با استفاده از يك رشته لوله آبدهی پرفشار آغاز و موفق شدند در كمترين زمان ممكن شعله هاي سركش آتش كه تمامی قسمتهای خودرو را فرا گرفته بود مهار و از سرایت آتش به دیگر خودروها جلوگیری نمایند.

مورکیان با اشاره به اینکه این خودرو در محوطه روباز مجتمع پارک بوده و مشخص نیست به چه علت طعمه حریق شده است افزود : آتش نشانان پس از انجام عمليات خنك كردن و تحويل خودرو به نگهبان مجتمع، به ايستگاه خود مراجعت نمودند

آدرس کوتاه :