حریق خودرو پراید بعد از نیمه شب

حریق خودرو پراید بعد از نیمه شب


حریق خودرو پراید بعد از نیمه شب

مقارن ساعت 2:46 بعد از نیمه شب 6 آذر ماه  گزارشي مبني بر مشاهده حریق خودرو پرايد واقع در بلوار نواب صفوی کوچه قدس بن بست 31 به مرکز فوريتهاي 125مخابره شد .

به گزارش روابط عمومی سازمان آتـش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله 2 دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه شماره 5 به محل مورد نظر اعزام مي نمايد .

محمدرضا رحیمی معاون عملیات سازمان در مورد این آتشسوزی گفت : آتش نشانان كمتر از 3 دقيقه به محل حادثه رسيدند و همزمان با اجراي عمليات ایمن سازی ، عمليات اطفاي حريق را با استفاده از يك رشته لوله آبدهی آغاز و موفق شدند در كمترين زمان ممكن شعله هاي سركش آتش كه تمامی اتاق خودرو را فرا گرفته بود مهار كنند.

رحیمی با اشاره به اینکه این خودرو مشخص نیست به چه علت طعمه حریق شده است افزود : آتش نشانان پس از انجام عمليات خنك كردن و تحويل خودرو به مالک، به ايستگاه خود مراجعت نمودند