حریق خودروی هیوندا با هوشیاری آتش نشانان مهار شد

حریق خودروی هیوندا با هوشیاری آتش نشانان مهار شد


حریق خودروی هیوندا با هوشیاری آتش نشانان مهار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی طبق اطلاع به مرکز پیام سازمان در ساعت 13:35 مورخ 22/9/90 از طریق تلفن همراه مبنی بر اینکه در بلوار 17 شهریور ازداخل   خودروی هیوندا دود و آتش به هوا متصاعد می شود و تلاش بی نتیجه مردم در اطفای حریق ، زنگ حریق در ایسنگاه شماره 8 نواخته و آتش نشانان در کمترین زمان خود را به محل رسانده و مبادرت به اطفای حریق نمودند .