حریق بانک ملی در لحظات اولیه مهار شد

حریق بانک ملی در لحظات اولیه مهار شد

 

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی طبق اطلاع ریاست بانک ، مورخ دهم فروردین ساعت 28 دقیقه بامداد به مرکز پیام سازمان ، مبنی بر حریق در قسمت آبدارخانه و محل نکه داری اسناد این بانک  ، بلافاصله خودروهای حریق از ایستگاه شماره 9 و 1 به بانک ملی شعبه بلوار دانشجو اعزام و ضمن  ایمن سازی محل و قطع جریان برق و گاز در حالی که این محل مملو از دود شده بود   ، با استفاده از دستگاه تنفسی مدار بسته به داخل رفته و ضمن مهار  شعله های آتش  و جلوگیری از گسترش حریق به دیگر قسمتها محل را تحویل ریاست شعبه نمودند .

در این حریق به نازک کاری ساختمان ، یخچال ،کامپیوتر و لوازم اداری ، کفپوش و سیم کشی ها خساراتی وارد آمد.

سید محمد میرجلیلی مدیر عامل سازمان توصیه نمود که مسئولین این گونه اماکن ضمن رعایت نکات ایمنی سیستم اعلام و اطفاء حریق و سیم کشی هاي برق را هر شش ماه یکبار کنترل و بازبینی  نمایند .