حريق نانوائي در لحظات اوليه مهار گرديد

حريق نانوائي در لحظات اوليه مهار گرديد


حريق نانوائي در لحظات اوليه مهار گرديد
   به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد با اعلام آتش سوزي مغازه نانوائي واقع در 52 متري امام شهر به ستاد فرماندهي آتش نشاني در ساعت 22:55 سه شنبه مورخ 25/3/89 با توجه به آتش گرفتن مشعل تنور و وسايل داخل مغازه با سرعت عمل و تلاش مضاعف آتش نشانان حريق در لحظات اوليه كاملاً مهار گرديد و از سرايت آتش به قسمتهاي ديگر جلوگيري بعمل آمد .
شايان ذكر است علت و ميزان خسارت از سوي كارشناسان در دست بررسي مي باشد .
سرمست يزدي مديرعامل سازمان درخصوص حريق مذكوراظهار داشت :
كليه واحدهاي صنعتي ، تجاري ، انباري و ... مي بايست مقررات و اصول انبار داري را رعايت نموده و مجهز به خاموش كننده هاي دستي وسيستمهاي اعلام و اطفاء حريق گردند كه اين امر قبلاً به مجامع امور صنفي اعلام گرديده است . ح