حريق كوره شركت كاشي اشكذر در لحظات اوليه مهار شد

حريق كوره شركت كاشي اشكذر در لحظات اوليه مهار شد

رخداد اين آتش سوزي در ساعت 18:18 روز بيست و يكم ارديبهشت  از طريق تلفن همراه به سامانه 125 اطلاع رساني گرديد .

با مخابره اين خبر از طريق بيسيم  مركزي به ايستگاه شماره 3 بيدرنگ يك دستگاه خودروي اطفايي به شهرك صنعتي اشكذر ، شركت كاشي  اعزام و ضمن ايمن سازي محل  و  همكاري با پرسنل آتش نشاني اشكذر حريق را با استفاده از ماده اطفايي آب مهار و از سرايت حريق به ديگر واحد ها جلوگيري نمودند .

علت حريق از سوي كارشناسان  سازمان در دست بررسي مي باشد .