حريق زيرزمين مغازه اي در لحظات اوليه مهار گرديد

حريق زيرزمين مغازه اي در لحظات اوليه مهار گرديد


حريق زيرزمين مغازه اي در لحظات اوليه مهار گرديد
     به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد با اعلام آتش سوزي زيرزمين مغازه اي واقع در بلوار صياد شيرازي به ستاد فرماندهي آتش نشاني در ساعت 22:41 شنبه مورخ 22/3/89 با توجه به شدت و گستردگي حريق نيروهاي عملياتي ايستگاه شماره 2 با دو دستگاه خودروي سنگين عملياتي به محل اعزام و در لحظات اوليه حريق كنترل و كاملاً مهار گرديد . در حريق فوق با سرعت عمل و تلاش مضاعف آتش نشانان از سرايت آتش به قسمتهاي ديگر جلوگيري بعمل آمد .
 
  سرمست مديرعامل سازمان ضمن تاكيد بر رعايت اصول ايمني  توصيه نموداماكن صنعتي ،تجاري ،حرفه اي واصناف و ... براي نظارت وجلوگيري از آتش سوزيهاي احتمالـــــي مي بايست مجهزبه سيستمهاي اعلام و اطفاء حريق باشند كه دراين خصوص مكاتبات لازم نيز بعمل آمده است . ح
آدرس کوتاه :