حريق زيرزمين مغازه اي در لحظات اوليه مهار گرديد

حريق زيرزمين مغازه اي در لحظات اوليه مهار گرديد
     به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد با اعلام آتش سوزي زيرزمين مغازه اي واقع در بلوار صياد شيرازي به ستاد فرماندهي آتش نشاني در ساعت 22:41 شنبه مورخ 22/3/89 با توجه به شدت و گستردگي حريق نيروهاي عملياتي ايستگاه شماره 2 با دو دستگاه خودروي سنگين عملياتي به محل اعزام و در لحظات اوليه حريق كنترل و كاملاً مهار گرديد . در حريق فوق با سرعت عمل و تلاش مضاعف آتش نشانان از سرايت آتش به قسمتهاي ديگر جلوگيري بعمل آمد .
 
  سرمست مديرعامل سازمان ضمن تاكيد بر رعايت اصول ايمني  توصيه نموداماكن صنعتي ،تجاري ،حرفه اي واصناف و ... براي نظارت وجلوگيري از آتش سوزيهاي احتمالـــــي مي بايست مجهزبه سيستمهاي اعلام و اطفاء حريق باشند كه دراين خصوص مكاتبات لازم نيز بعمل آمده است . ح