جوشکاری در منزل منجر به حریق کنتور شد

جوشکاری در منزل منجر به حریق کنتور شد


جوشکاری در منزل منجر به حریق کنتور شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی یزد، طبق تماس از طریق تلفن ثابت شهروندی در روز پانزدهم تیر به سامانه 125سازمان ، مبنی بر اینکه  کنتور برق طعمه حریق شده، بی درنگ  ستاد فرماندهی با دریافت خبر رخداد این حادثه زنگ حریق را در ایستگاه شماره 5 در ساعت 21:36 نواخت و آتش نشانان را به  منزل مسکونی واقع در خیابان امام اعزام کرد.  

خوشبختانه حریق در لحظات اولیه توسط مالک بوسیله  یک دستگاه خاموش کننده co2  مهار گردیده بود و پرسنل عملیاتی  با دادن توصیه های ایمنی لازم به ساکنین، جهت آمادگی برای حریق احتمالی بعدی به ایستگاه مراجعت نمودند .  

رضا زارع سرپرست ایستگاه شماره 5 سازمان در این خصوص اظهارداشت :

متاسفانه مالک  ساختمان در ساعت اوج مصرف برق با اتصال  دستگاه جوشکاری به شبکه برق منزل و گرفتن بار اضافی از کنتور25 آمپر، اقدام به جوشکاری می نموده که این عمل منجر به بالا رفتن درجه حرارت کنتور و متعاقب آن  حریق شده بود.