جلسه هم اندیشی مدیر عامل با معاونت صدا وسیما

جلسه هم اندیشی مدیر عامل با معاونت صدا وسیما


جلسه هم اندیشی مدیر عامل با معاونت صدا وسیما

جلسه هم اندیشی مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداري یزد با مهندس سیروس ، معاونت صدا و سیما ي مرکز یزدرأس ساعت 9 صبح روز پنج شنبه هفتم آبان ماه در دفتر مدیرعامل تشکیل شد .

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی یزد ، سیدعباس میرشمسی مدیرعامل سازمان با بیان اینکه هر ساله تعدادي از همشهریانمان به علت سهل انگاري دچار گازگرفتگی می شوند ، اظهار داشت : هدف از برگزاري این نشست تعامل و همکاري بیشتر با صداو سیما درخصوص آموزش نحوه صحیح استفاده از وسایل گازسوز ،

به منظور بالابردن سطح آگاهی مردم جهت جلوگیري از مرگ خاموش می باشد .