جلسه هم اندیشی مدیر عامل با رئیس ایستگاه آتش نشانی مشهد مقدس و مسئول تربیت بدنی آتش نشانی نیشابور

جلسه هم اندیشی مدیر عامل با رئیس ایستگاه آتش نشانی مشهد مقدس و مسئول تربیت بدنی آتش نشانی نیشابور


جلسه هم اندیشی مدیر عامل با رئیس ایستگاه آتش نشانی مشهد مقدس و مسئول تربیت بدنی آتش نشانی نیشابور

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ايمني شهرداري يزد ، اين جلسه با حضور آقایان اختر شناس رئیس ایستگاه آتش نشانی مشهد و علی صدیقی مسئول تربیت بدنی آتش نشانی نیشابور در روز سه شنبه بیست و هفتم مرداد در دفتر مدیر عامل تشکیل شد .

مهندس ميرشمسي اظهار داشت : دراین جلسه در خصوص ساخت میدان عملیاتی در ایستگاه شماره 5 و همچنین آنالیز کردن تیم المپیاد ورزشی سازمان و بر طرف نمودن نقاط ضعف تیم عملیاتی ورزشی  به بحث و گفتگو پرداختيم .