جلسه هم انديشي مدیرعامل با مسئولين ایستگاهها

جلسه هم انديشي مدیرعامل با مسئولين ایستگاهها


جلسه هم انديشي مدیرعامل با مسئولين ایستگاهها

جلسه مسئولين ايستگاه ها با حضور رئیس ایستگاه ها و معاونت آموزش و پيشگيري و معاون عملیات سازمان رأس ساعت 07:30 صبح روز شنبه يازدهم ارديبهشت ماه در دفتر مدیرعامل سازمان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ، مهندس میرشمسی مديرعامل سازمان در اين جلسه  ضمن بر شمردن اهداف و استراتژی های سازمان در خصوص آموزش و پيشگيري ، با مسئولين ايستگاه ها به بررسی اماكن پر خطر در محدوده هر ايستگاه و تهيه چك ليست ايمني ساختمانها اعم از آپارتمانها ، رستورانها ، انبارها ، مراكز درماني ، جايگاه هاي سوخت و مراكز تجاري صنعتي و نيز مجتمع هاي اداري آموزشي و فرهنگي و مذهبي  جهت دسترسی به اهداف سازمانی به گفت و شنود و بحث و تبادل نظر پرداخت .