جلسه مدیر عامل سازمان با مسئولین ایستگاهها

جلسه مدیر عامل سازمان با مسئولین ایستگاهها


جلسه مدیر عامل سازمان با مسئولین ایستگاهها

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد جلسه هم اندیشی مدیر عامل با حضور معاونت عملیات ، معاونت آموزش و پیشگیری و مسئولین ایستگاه ها در روز 22 دیماه در دفتر مدیر عامل برگزار گردید .

در این جلسه  ابتدا ميرشمسي مدیر عامل سازمان ضمن خوشامد گویی به حضار مبني بر دستیابی به اهداف سازمانی، نظم و انضباط در ایستگاه ها ، انجام مستمر آموزشهای درون سازمان ، برون سازمانی و  همچنین درخصوص اعزام تعدادی پرسنل عملیاتی و جدید الورود  به مرکز آموزشگاه بین المللی تهران براي گذراندن دوره های تخصصی امداد و نجات  و دیگر مسائل این دوره آموزشی به ایراد سخن پرداخت .

آدرس کوتاه :