جلسه توجیهی مدیر عامل سازمان آتش نشانی یزد با 30 نفر پرسنل جدید الاستخدام برگزار شد.

جلسه توجیهی مدیر عامل سازمان آتش نشانی یزد با 30 نفر پرسنل جدید الاستخدام برگزار شد.


جلسه توجیهی مدیر عامل سازمان آتش نشانی یزد با 30 نفر پرسنل جدید الاستخدام برگزار شد.

در این جلسه توجیهی که درنماز خانه سازمان برگزار گردید سیدعباس میرشمسی ضمن خیر مقدم به پرسنل جدید الورود ، ابتدا به معرفی  کادر اداری پرداخت تا باوظیفه و مسئولیت آنان آشنا شوند.

سپس مدیرعامل بریادگیری مراحل آموزشی  و عشق علاقه از طرف خود پرسنل تاکید نمود و بیان کرد ذات کار آتش نشانی مادی نبوده و صرفا کسانی میتوانند در اینکار موفق شوند که به این کارعشق واقعی داشته باشند و تعلقات مادی این کار در اولویت اول آنان نباشد .

میرشمسی ضمن تاکید بر نظم وانضباط  در حین انجام وظیفه ، اظهارداشت تا زمانی که آموزش ها دقیق. سروقت. یادگیری کامل و نمره حد نصاب کسب نگردد به هیچ عنوان مجوز ورود پرسنل جهت شروع کارداده نخواهد شد

مدیرعامل سازمان بحث آمادگی جسمانی را لازمه کار هرآتش نشان دانست و توصیه کرد هر روزچالاکی و آمادگی جسمانی پرسنل باید بهتر و قوی تر گردد که در همین راستا  از کلیه پرسنل به صورت دوره ای تست ورزش گرفته میشود.