توصیه های ایمنی هنگام ترک منزل

توصیه های ایمنی هنگام ترک منزل


توصیه های ایمنی هنگام ترک منزل

1- ضروريست كليه شيرهاي آب را دقيقأ مورد كنترل قرار داده و آنها را بسته و در نهایت شیر اصلي آب منزل را نيز حتمأ ببنديد

2- کلیه وسایل گرما زا اعم از گاز سوز و یا نفت سوز را خاموش نموده و شیر اصلی گاز را از ناحیه بعد از کنتور ویاسیلندر گاز کاملاٌ ببندید

3- كليدهاي اصلي برق را قطع كنيد و اگر ضرورتأ يخچال و فريزر بايد روشن بماند در اينصورت فقط فيوز برق آشپزخانه را روشن نگه داريد

4-پنجره ها و منافذ را دقيقأ كنترل نمائيد . حتمأ شيشه هاي شكسته را تعويض نمائيد و از بسته بودن پنجره ها و از مسدود بودن منافذ مطمئن شويد زيرا باز بودن آنها موجب ورود حيوانات خصوصأ كبوتران و گربه و غيره شده و دربسياري از موارد مذكور عامل بروز حر يق و ناامني دراماكن مي گردد

5-  قبل از ترک منزل از بسته بودن درب ها و پنجره های خانه اطمینان کامل حاصل نموده و کلید خانه را به سرایدار و یاشخص قابل اطمینان خود بسپارد تا درهنگام وقوع حادثه احتمالی بتوان از آن  استفاده نمود

6- از قراردادن هرگونه وسیله اضافی و یا اثاثیه  منزل در بالکن منزل خودداری نموده زیرا در اثر ورزش باد احتمال سقوط اجسام برروی عابرین و یا افراد متحمل بوده و یا در اثر افتادن مواد آتش زنه امکان آتش سوزی میسر می باشد

7- ضايعات از قبيل كاغذهاي باطله و روزنامه و مقوا و پارچه و نايلونهاي پلاستيكي و مواد زائد دراطراف و پشت بخچال و فريزر و وسائل برقي و حرارتي قرار ندهيد

8- از نگهداري هرگونه مواد يا مايعات سريع الاشتعال مانند بنزين ، الکل ، تينر و امثالهم مخصوصا در پشت پنجره ها جدا خودداري  نمائيد

9- توصيه مي شود يك دستگاه خاموش كننده دستی آتش نشانی در ورودي منزل داشته باشيد تا درصورت نياز مورد استفاده قرار دهيد

10-هرچند وقت یکبار نسبت به  بازديدونظافت هود آشپزخانه كه حاوي چربي وپرزمي باشد اقدام نمایید  كه احتمال خودسوزي دارد.

11-سعي شودقبل ازرفتن مسافرت لوازم منزل جمع وبا فاصله چيده شود كه درصورت آتشسوزي احتمالی تجمع اجناس باعث تشدید آتش سوزی نگردد

عباس شادانفر