توصيه ايمني هنگام مسافرت

توصيه ايمني هنگام مسافرت


توصيه ايمني هنگام مسافرت

1- همراه داشتن کیف کمکهای اولیه و خاموش کننده آتش نشانی در خودرو شخصی می تواند کمک بسزایی به شما در زمان وقوع حریق و حادثه احتمالی نماید

2- از روشن نمودن آتش در محیط باز و در نزدیکی علف های خشک و یا درختان در حین سفر خودداری نموده و جهت طبخ چای و یاگرم کردن غذا از اجاق های که قبلاً توسط مسئولین پارکهای جنگلی و غیره تدارک دیده شده است استفاده نمائید

3- چادررا درمحلي مناسب برپا کنيد و از نشستن درمحلهاي شيب دار همچنين در مسير سيلاب ها ،پرتگاه ها ،مخروبه ها خودداری نموده ومراقب كودكان خود باشيد

4-هنگام رانندگي جهت حفظ تمرکز ، از کشیدن سیگار، صحبت کردن با تلفن همراه ، خوردن و آشامیدن و شوخی و مشاجره خودداری نمایید

5-از نوشيدن آبهاي غیر پهداشتی درپاركها،باغها وجاده هاي بين مسيرخوداري نماييد

6- وجود مواد غذایی انرژی زا و البسه گرم و پتو و زنجیر چرخ در خودرو شخصی شما باتوجه به فصل واحتمال سردشدن هوا ضروری می باشد

7- از روشن کردن  گاز پيک نيک وسایروسایل گرمائی  داخل ومجاور چادرها جداخوداري شود

8-كبريت وفندك را دردسترس كودكان قرار ندهيد زيرا ممکن است از غفلت شما استفاده كرده و باعث آتش سوزی شوند

9-به كودكان خود آموزش دهيد تادرمكانهاي جنگلي از کنار شما دور نشوند و به گياهان، حشرات وحيوانات  دست نزنند

10- در صورتي که بيرون از چادر براي طبخ غذا از چوب و خارو خاشاک استفاده مي کنيد بعد ار اتمام ،آتش را خاموش کنيد و مطمئن شويد هيچگونه جرقه اي باقي نمانده باشد

عباس شادانفر