توسط شهرداری 80000 واحد مسکونی بیمه شد.

توسط شهرداری 80000 واحد مسکونی بیمه شد.


توسط شهرداری 80000 واحد مسکونی بیمه شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی کلیه واحدهای مسکونی شهر یزد که حدود 80000 واحد   

می باشد تا سقف سی میلیون ریال جهت جبران خسارات وارده ناشی از آتش سوزی ،انفجاروصاعقه به ساختمان ،اثاثیه وتاسیسات آنها از تاریخ        01/03/1386 بمدت یکسال توسط شهرداری محترم وموافقت شورای محترم اسلامی یزد بیمه گردید.

ضرورری است کلیه همشهریان گرامی در هنگام وقوع حادثه جهت بهره برداری از مزایای فوق حداکثر 24 ساعت شرکت بیمه کارآفرین ،طرف قردادرا مطلع نمایند.

آدرس کوتاه :