تهيه نقشه GPS كليه شيرهاي هيدرانت سطح شهر يزد

تهيه نقشه GPS كليه شيرهاي هيدرانت سطح شهر يزد


تهيه نقشه GPS كليه شيرهاي هيدرانت سطح شهر يزد
           به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد كارشناسان اين سازمان با همكاري نيروهاي عملياتي 9 (نه ) ايستگاه درقالب طرح 15 روزه كليه شيرهاي هيدرانت شهر يزد را بررسي وتست عملي نمودند .
 
شير هيدرانت وسيله اي است كه در سطح معابر شهري نصب و در هنگام آتش سوزي براي آبگيري مجدد خودروهاي آتش نشاني استفاده ميشود
 
. لازم به ذكر است دراين طرح ،  نقشه GPS كليه شيرهاي موجود سطح شهر تهيه و مكاتبات لازم جهت رفع نواقص و خرابي ها  با مراجع مربوطه انجام و همزمان نيز براي نصب شيرهاي هيدرانت مورد نياز براساس استانداردهاي آتش نشاني  با شهرداريهاي شاهديه ، حميديا ، زارچ ، اشكذر و بخشداري مركزي مكاتبه شده است .
آدرس کوتاه :