تهيه نقشه GPS كليه شيرهاي هيدرانت سطح شهر يزد

تهيه نقشه GPS كليه شيرهاي هيدرانت سطح شهر يزد
           به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد كارشناسان اين سازمان با همكاري نيروهاي عملياتي 9 (نه ) ايستگاه درقالب طرح 15 روزه كليه شيرهاي هيدرانت شهر يزد را بررسي وتست عملي نمودند .
 
شير هيدرانت وسيله اي است كه در سطح معابر شهري نصب و در هنگام آتش سوزي براي آبگيري مجدد خودروهاي آتش نشاني استفاده ميشود
 
. لازم به ذكر است دراين طرح ،  نقشه GPS كليه شيرهاي موجود سطح شهر تهيه و مكاتبات لازم جهت رفع نواقص و خرابي ها  با مراجع مربوطه انجام و همزمان نيز براي نصب شيرهاي هيدرانت مورد نياز براساس استانداردهاي آتش نشاني  با شهرداريهاي شاهديه ، حميديا ، زارچ ، اشكذر و بخشداري مركزي مكاتبه شده است .