تلاش نیروهای آتش نشانی یزد در امداد رسانی و تخلیه گل و لای در سطح معابر شهر معمولان خرم آباد

تلاش نیروهای آتش نشانی یزد در امداد رسانی و تخلیه گل و لای در سطح معابر شهر معمولان خرم آبادآدرس کوتاه :