تلاش نیروهای آتش نشانی یزد در امداد رسانی و تخلیه گل و لای از منازل مسکونی مردم سیل زده شهر معمولان خرم آباد

تلاش نیروهای آتش نشانی یزد در امداد رسانی و تخلیه گل و لای از منازل مسکونی مردم سیل زده شهر معمولان خرم آبادآدرس کوتاه :