تلاش دو گروه ازآتش نشانان براي جلوگيري از يك فاجعه بزرگ

تلاش دو گروه ازآتش نشانان براي جلوگيري از يك فاجعه بزرگ


تلاش دو گروه ازآتش نشانان براي جلوگيري از يك فاجعه بزرگ

يك دستگاه تانكر حمل گاز مايع بعد از بارگيري در شركت گاز بدون توجه به قطع لوله اتصال با مخازن گاز حركت مي كند و اين حادثه رقم مي خورد .

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري يزد مقارن ساعت 13:36 سه شنبه 4 آبان ماه طبق اطلاع شركت گاز اتان واقع در بلوار آزادگان ، ستاد فرمامدهي بلافاصله 2 دستگاه خودروي عملياتي از ايستگاه شماره 8 و 4 به محل مورد نظر اعزام مي نمايد.

محمدرضا رحيمي معاون عمليات سازمان كه خيلي سريع خود را به محل حادثه رسانده بود گفت : يك دستگاه تانكر بعد از بارگيري گاز مايع در شركت مذكور بدون توجه به اينكه اتصال ها قطع نشده است حركت مي كند كه در نتيجه شيرهاي تخليه و بارگيري تريلي
مي شكند و گاز مايع در سطح زمين جاري مي شود .

رحيمي در ادامه افزود : نيروهاي عملياتي بلادرنگ به 2 گروه تقسيم شدند ، گروه اول ابتدا ايمني محل را تامين و همزمان با بستن مسير بلوار ، گروه دوم تريلي را اسكرت و به بيرون از شهر هدايت و بعد از  تعويض شير ها و تخليه كامل گاز از تانگر به اين ماموريت حساس خاتمه دادند .           

محمدرضا رحيمي معاون عمليات سازمان كه خيلي سريع خود را به محل حادثه رسانده بود گفت : يك دستگاه تريلي بعد از بارگيري گاز مايع در شركت مذكور بدون توجه به اينكه اتصال ها قطع نشده است حركت مي كند كه در نتيجه شيرهاي تخليه و بارگيري تريلي مي شكند و گاز مايع در سطح زمين جاري مي شود .

رحيمي در ادامه افزود : نيروهاي عملياتي بلادرنگ به 2 گروه تقسيم شدند ، گروه اول ابتدا ايمني محل را تامين و با بستن مسير بلوار ، گروه دوم تريلي را اسكرت و به بيرون از شهر هدايت و بعد از  تعويض شير ها و تخليه كامل گاز از تانگر به اين ماموريت حساس خاتمه دادند