تقدیر و تشکر از عملکرد خوب سازمان

تقدیر و تشکر از عملکرد خوب سازمان


تقدیر و تشکر از عملکرد خوب سازمان

مدیرصنایع دریایی شهید مقدم با تقديم سپاس نامه به سازمان آتش نشاني يزد از رئیس و تلاش مضاعف آتش نشانان در مهار حریق آن صنایع قدرداني كرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ،حریق فوق در تاریخ 16 دیماه به این سازمان اعلام مي شود كه پرسنل عملياتي ایستگاه شماره 4 و 9 آتش نشاني يزد به آن محل شتافتند و نسبت به اطفاي حریق آن صنایع اقدام نمودند.

آتشپاد دوم سیدعباس میرشمسی رئیس سازمان آتش نشانی یزد به پاس احترام به اين مسئول بزرگوار ، از آنجا كه قبول زحمت كرده و با كلمات زيبا مراتب محبت و لطف خودشان را اعلام نموده اند متقابلاً تقدير و تشكر نمود.

  باشد كه مورد رضايت خداوند متعال قرار گيرد.

آدرس کوتاه :