تقدیر و تشکر از عملکرد خوب سازمان

تقدیر و تشکر از عملکرد خوب سازمان


تقدیر و تشکر از عملکرد خوب سازمان

آقاي رجايي مالك خودرو پرايدي كه در حين حركت قسمت عقب خودرو مورد آتشسوزي قرار مي گيرد و بدون اطلاع از حادثه اي كه برايش اتفاق افتاده در مسير خود در حال حركت بوده كه با عملكرد خوب پرسنل عملياتي مواجه مي شود با حضور در سازمان آتش نشاني يزد از آتش پاد دوم سيدعباس ميرشمسي رئيس سازمان بابت تلاش مضاعف آتش نشانان قدر داني كرد .

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ،حریق فوق صبح روز جمعه 25 فروردين ساعت 8:16 به این سازمان اعلام مي شود كه پرسنل عملياتي ايستگاه شماره 1و9 به سه راه تعاون  شتافتند و نسبت به اطفاي حریق آن خودرو اقدام نمودند .

مهندس ميرشمسي رئيس سازمان به پاس احترام به اين بزرگوار ، از آنجا كه قبول زخمت كرده و با كلمات زيبا مراتب محبت و لطف خودشان را اعلام نموده اند متقابلاً تقدير و تشكر نمود .  باشد كه مورد رضايت خداوند متعال قرار گيرد .