تقدیر و تشکر از سازمان آتش نشانی یزد

تقدیر و تشکر از سازمان آتش نشانی یزد


تقدیر و تشکر از سازمان آتش نشانی یزد

تعدادی از شهروندان امروز صبح دوشنبه 29 آبان با حضور در سازمان آتش نشانی یزد و اهدای گل به نیروهای عملیاتی از زحمات این عزیزان قدر دانی کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، آتشپاد دوم سیدعباس میرشمسی رئیس سازمان آتش نشانی یزد به پاس احترام به این بزرگواران ، از آنجا که قبول زحمت کرده و با کلمات زیبا مراتب محبت و لطف خودشان را اعلام نموده اند متقابلاً تقدیر و تشکر نمود . باشد که مورد رضایت خداوند متعال قرار گیرد