تقدير و تشكر مدير عامل سازمان آتش نشاني يزد از حضور باشكوه مدعوين و مسئولين در مراسم هاي ويژه 7 مهر ماه

تقدير و تشكر مدير عامل سازمان آتش نشاني يزد از حضور باشكوه مدعوين و مسئولين در مراسم هاي ويژه 7 مهر ماه


تقدير و تشكر مدير عامل سازمان آتش نشاني يزد از حضور باشكوه مدعوين و مسئولين در مراسم هاي ويژه 7 مهر ماه

اكثر ادارات و ارگان ها و نهادهاي امدادي به صورت حضوري يا طي نامه يا نيز به صورت تلفني فرا رسیدن روز شكوهمند هفتم مهرماه روز آتش نشاني و ايمني را به مديرعامل و به پرسنل آتش نشاني ، اين خدمتگذاران عرصه تلاش و ايثار ، تبريك و تهنيت عرض نمودند .

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ايمني شهرداري یزد ، مهندس ميرشمسي مديرعامل سازمان به پاس احترام به اين بزرگواران ، از آنجا كه قبول زحمت كرده اند و در مراسم هاي ويژة 7 مهر شركت نموده اند و يا با كلمات زيبا مراتب محبت و لطف خودشان را اعلام نموده اند متقابلاً تقدير و تشكر نمود .  باشد كه مورد رضايت خداوند متعال قرار گيرد .