تغير كاربري كارگاه شارژ سازمان به انبار مركزي

تغير كاربري كارگاه شارژ سازمان به انبار مركزي


تغير كاربري كارگاه شارژ سازمان به انبار مركزي

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد، آتشپاد دوم سيدعباس ميرشمسي مديرعامل سازمان اظهار داشت : يكي معضلات سازمان عدم انبار مركزي بود ، از اطرفي با احداث ساختماني مجهز براي كارگاه شارژ ، تصميم بر اين شد كه ساختمان متروكه ي آن كارگاه با مرمت و بهسازي تبديل به انبار مركزي شود و اين مهم به مبلغ يكصد ميليون ريال و به حول و قوه ي الهي انجام شد.