تغير كاربري كارگاه شارژ سازمان به انبار مركزي

تغير كاربري كارگاه شارژ سازمان به انبار مركزي

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد، آتشپاد دوم سيدعباس ميرشمسي مديرعامل سازمان اظهار داشت : يكي معضلات سازمان عدم انبار مركزي بود ، از اطرفي با احداث ساختماني مجهز براي كارگاه شارژ ، تصميم بر اين شد كه ساختمان متروكه ي آن كارگاه با مرمت و بهسازي تبديل به انبار مركزي شود و اين مهم به مبلغ يكصد ميليون ريال و به حول و قوه ي الهي انجام شد.