تعامل سازمان آتش نشانی با واحد حفاظت ایمنی شرکت نفت

تعامل سازمان آتش نشانی با واحد حفاظت ایمنی شرکت نفت


تعامل سازمان آتش نشانی با واحد حفاظت ایمنی شرکت نفت

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد جمعی از پرسنل ایستگاه شماره 8 با حضور در انبارهای شرکت نفت در 3 روز متوالی ، آموزشهای ایمنی خاص انبار ها، آشنایی با تجهیزات اطفاء حریق و روشهای اطفاء حریق با کمک پرسنل ایمنی شرکت نفت را فرا گرفتند.

با توجه به وضعیت خاص و بحرانی انبارهای مایعات قابل اشتعال شرکت نفت در منطقه جنوب غرب و مجاورت با مناطق مسکونی پر ازدحام و حجم بالای ذخیره سازی و عملیات  انتقال مواد سوختی به جایگاههای عرضه سوخت در سطح شهر، و با توجه به اینکه  در صورت وقوع حریق در این انبارها حضور  سازمان آتش نشانی در مهار حریق لازم و ضروری می باشد .  لذا با هماهنگی های انجام شده  و برگزاری جلسات توجیهی در رابطه با آشنایی پرسنل سازمان خصوصاً ایستگاه شماره 8 به دلیل مجاور بودن با جایگاههای ذخیره و انتقال سوخت مایع  ، و آشنایی کامل با مجموعه ایمنی  آتش نشانی شرکت نقت و  ضرورت تعا مل و همکاری با پرسنل واحد ایمنی آن شركت در مواقع اضطراری، پرسنل ایستگاه شماره 8 سازمان با حضور خود در انبارهای شرکت نفت ضمن آشنایی با مجموعه ایمنی شرکت نفت و بازدید از این مجموعه خود را برای یاری رساندن در مواقع خطر آماده ساختند .