تعامل سازمان آتش نشانی با واحد حفاظت ایمنی شرکت نفت

تعامل سازمان آتش نشانی با واحد حفاظت ایمنی شرکت نفت

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد جمعی از پرسنل ایستگاه شماره 8 با حضور در انبارهای شرکت نفت در 3 روز متوالی ، آموزشهای ایمنی خاص انبار ها، آشنایی با تجهیزات اطفاء حریق و روشهای اطفاء حریق با کمک پرسنل ایمنی شرکت نفت را فرا گرفتند.

با توجه به وضعیت خاص و بحرانی انبارهای مایعات قابل اشتعال شرکت نفت در منطقه جنوب غرب و مجاورت با مناطق مسکونی پر ازدحام و حجم بالای ذخیره سازی و عملیات  انتقال مواد سوختی به جایگاههای عرضه سوخت در سطح شهر، و با توجه به اینکه  در صورت وقوع حریق در این انبارها حضور  سازمان آتش نشانی در مهار حریق لازم و ضروری می باشد .  لذا با هماهنگی های انجام شده  و برگزاری جلسات توجیهی در رابطه با آشنایی پرسنل سازمان خصوصاً ایستگاه شماره 8 به دلیل مجاور بودن با جایگاههای ذخیره و انتقال سوخت مایع  ، و آشنایی کامل با مجموعه ایمنی  آتش نشانی شرکت نقت و  ضرورت تعا مل و همکاری با پرسنل واحد ایمنی آن شركت در مواقع اضطراری، پرسنل ایستگاه شماره 8 سازمان با حضور خود در انبارهای شرکت نفت ضمن آشنایی با مجموعه ایمنی شرکت نفت و بازدید از این مجموعه خود را برای یاری رساندن در مواقع خطر آماده ساختند .