تصادف 2 دستگاه خودرو سواري و محبوس شدن راكب موتور سيكلت در بلوار جمهوري اسلامي

تصادف 2 دستگاه خودرو سواري و محبوس شدن راكب موتور سيكلت در بلوار جمهوري اسلامي


تصادف 2 دستگاه خودرو سواري و محبوس شدن راكب موتور سيكلت در بلوار جمهوري اسلامي

ساعت 19:54 نوزدهم مرداد ماه نودوچهار طي تماس با مركز فوريتهاي 125 درخواست كمك فوري مبني بر محبوس شدن راكب موتور سيكلت زيرخودروی وانت پيكان واقع در  بلوار جمهوري، روبروي امامزاده سيدجعفر مي شود كه ستاد فرماندهي بلافاصله يك دستگاه خودرو عملياتي از ايستگاه شماره 3 به محل مورد نظر اعزام مي نمايد .

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ، محمد ميداني معاون عمليات سازمان در خصوص اين حادثه گفت :  یکدستگاه خودروی پيكان وانت از خیابان  فرعی وارد بلوار جمهوري مي شود و چون به علت نقص فني خودرو فاقد ترمز بوده با سرعت به موتور سيكلت برخورد مي كند و راكب آن به شدت آسیب مي بيند و در زير خودرو محبوس مي شود ، متعاقب آن يك دستگاه خودرو 206 كه در مسير خود در حال حركت بوده به خودرو وانت نيز برخورد مي كند .

وي افزود : امداد گران در بدو ورود همزمان با اجراي عمليات ایمن سازی با کشیدن نوار خطر در محل حادثه و قطع  قفل باتری خودرو ها ، عمليات امداد و نجات را آغاز كردند و موفق شدند در كمترين زمان ممكن  راکب موتورسیکلت را از زیر ماشین به بیرون ، منتقل و جهت انجام معاینات اولیه  تحویل پرسنل اورژانس حاضر در محل  نمايند .

آدرس کوتاه :