تصادف زنجيره اي 5 دستگاه خودروي سنگين

تصادف زنجيره اي 5 دستگاه خودروي سنگين


تصادف زنجيره اي 5 دستگاه خودروي سنگين

چهار دستگاه خودروي كاميون و يكدستگاه خودرو ميني بوس به صورت زنجيره اي  در حوالي پل تقوي با يكديگر برخورد نمودند .

با مخابره اين خبر در روز جمعه هشتم آذر ساعت07:01  به ايستگاه شماره 1 و 8  ، سريعاً دو دستگاه خودروي امدادي  به جاده كنار گذر روبروي فولاد يزد اعزام و اقدام به ايمن سازي نموده و همچنين  پرسنل اين سازمان موفق شدند راننده خودرو كاميون كه دچار جراحت شده بود را به بيرون انتقال و جهت مداوا تحويل پرسنل اورژانس نمايند.

آدرس کوتاه :