تصادف بنز خاور با لیفتراک و کامیون ولوو

تصادف بنز خاور با لیفتراک و کامیون ولوو


تصادف بنز خاور با لیفتراک و کامیون ولوو

در پی گزارش تصادف شدید و درخواست کمک به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی در ساعت 10:49 روز دوشنبه مورخ 93/3/26 نیروهای عملیات ایستگاه شماره 3 به محل حادثه در بلوار فقیه خراسانی اعزام که در بدو رسیدن نیروها ،مشخص گردید چرخ جلو بنز خاور حامل بار  به دلیل نقص فنی از محل خود جدا و خاور پس از طی مسافتی با لیفتراکی که در حال بارگیری کاشی بوده تصادف و همزمان لیفتراک نیز با کامیون برخورد می کند. . امدادگران با تثبیت ، ایمن سازی و قطع برق خودروها مصدومین داخل خاور را نجات داده و با توجه به نشت زیاد گازوئیل در محل تصادف پاکسازی بوسیله خاک و شن در منطقه صورت می گیرد خوشبختانه حال نجات یافتگان بنز خاور رضایت بخش اعلام گردید.  

آدرس کوتاه :