تشکیل تیم کارشناسی ویژه جهت بررسی علت حادثه کارخانه فولاد یزد

تشکیل تیم کارشناسی ویژه جهت بررسی علت حادثه کارخانه فولاد یزد


تشکیل تیم کارشناسی ویژه جهت بررسی علت حادثه کارخانه فولاد یزد

باتوجه به ضرورت دقیق بودن بررسی علت حادثه آتش سوزی کارخانه فولاد غدیر یزد و اطلاع رسانی مناسب در این زمینه و با عنایت به اینکه اخیراً اخبار کذبی مبنی بر اعلام علت حادثه توسط اینجانب در برخی جراید و سایت ها منتشر گردیده ، به منظور جلوگیری از بروز شایعات متعدد در این زمینه تیم کارشناسی بررسی علت تشکیل گردیده است ، که پس از مشخص گشتن کامل علت حادثه اطلاع رسانی مناسب از طریق سایت سازمان صورت خواهد گرفت.

سید محمد میرجلیلی

مدیرعامل سازمان

آدرس کوتاه :