تشکیل اولین جلسه کارگروه ساماندهی مراکز فروش سیلندر گازمایع

تشکیل اولین جلسه کارگروه ساماندهی مراکز فروش سیلندر گازمایع


تشکیل اولین جلسه کارگروه ساماندهی مراکز فروش سیلندر گازمایع

با عنایت به ضرورت پیشگیری و آمادگی و  دوری از خطرات و همچنین  حفظ جان و مال همشهریان عزیز   با پیگیری های بعمل آمده  از طریق سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد  با  محوریت فرمانداری يزد و  همکاری شرکت ملی پخش فراورده های نفتی  ، انجمن صنفی توزیع کنندگان گاز مایع ، اتاق اصناف و مدیریت نظارت بر اماکن  نیروی انتظامی  جلسه ای بدین منظور،در روز بیست و چهارم آذر ماه در اداره مرکزی اين سازمان تشکیل و  برای اولین بار در استان یزد  مقرر شد جهت ارتقای  ضریب ایمنی و اجتناب از خطرات احتمالی درخواست تشکیل واحد صنفی عوامل فروش سیلندرهای گاز مایع به اتاق اصناف استان اعلام تا طی مراحل قانونی کلیه این واحد ها نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند .