تخریب بخشی از منزل مسکونی براثر انفجار گاز

تخریب بخشی از منزل مسکونی براثر انفجار گاز


تخریب بخشی از منزل مسکونی براثر انفجار گاز
 
 
تخریب بخشی از منزل مسکونی براثر انفجار گاز
 
به گزارش روابط عمومی سازمان با اطلاع به مرکز فوریتهای امدادی سازمان 125مبنی بر وقوع انفجاروحریق واقع در آزادشهر  بلافاصله پرسنل عملیاتی سازمان درمحل حاضر و حریق که بر اثر نشت سیلندر گاز مایع به وقوع پیوسته بود ضمن اطفای حریق و نجات مصدومین حادثه که با حضور نیروهای انتظامی و شهردار منطقه 3 صورت گرفت به اقدامات ایمنی  محل پرداختندکه حاضرین در محل حادثه از تلاش  نیروهای سازمان  و شهرداری منطقه تشکر و قدرانی نمودند.
آدرس کوتاه :