تجهیز ایستگاهای آتش نشانی یزد به دستگاه هاي بدنسازی

تجهیز ایستگاهای آتش نشانی یزد به دستگاه هاي بدنسازی

 

 به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد، کلیه ایستگاههای نه گانه سازمان به وسایل ورزشی و بدنسازی تجهیز و در هفته دولت مورد بهره برداری قرار گرفت.

دستگاه هاي خریداری شده شامل ميز پرس سینه ، هالتر با وزنه ، بارفیکس خلبانی ، الیپتيکال ، میز شکم آپكینگ ، شنا سوئدي ، كوهپيمائي باشگاهي، فیله کمر و كراس اور می باشد.

شایان ذکر است پرسنل عملیاتی سازمان آتش نشانی جهت حفظ و تقویت آمادگی جسمانی خود، مطابق برنامه سین ایستگاهها بایستی روزانه حداقل 2 ساعت در دو نوبت صبح و بعد از ظهر به انجام حرکات ورزشی بپردازند.