تجليل از خانواده 2 شهيد آتش نشان يزد در مراسم اختتاميه فوتسال دبيرستان جواالائمه (14 اسفند 95)

تجليل از خانواده 2 شهيد آتش نشان يزد در مراسم اختتاميه فوتسال دبيرستان جواالائمه (14 اسفند 95)