تاكسي گازسوز براثر نشت گاز طعمه حريق شد

تاكسي گازسوز براثر نشت گاز طعمه حريق شد


تاكسي گازسوز براثر نشت گاز طعمه حريق شد

تاكسي گازسوز براثر نشت گاز طعمه حريق شد

 

تاكسي كه سوخت مصرفي آن گاز بود براثر نشت گاز طعمه حريق و در شعله هاي آتش سوخت. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني با اطلاع به مركز فوريتهاي امدادي 125 مبني بر وقوع حريق خودرويي واقعدر محله اكبرآباد يزد پرسنل عملياتي ايستگاه شماره يك بلافاصله درمحل حاضر و حريق خودرو را مهار نمودند فرمانده عمليات ايستگاه شماره يك درمورد خودروهاي گاز سوز گفت نشت گاز از شيلنگهاي روابط و عدم توجه راننده به بوي گاز داخل خودرو عامل اصلي اين حريق بوده است. وي بازديدهاي دوره اي، معاينه فني خودرو و نگهداري خاموش كننده متناسب در داخل خودرو را ضروري دانست و گفت توجه به امور فوق بروز بسياري از حوادث جلوگيري مي كند .