تاریخچه آتش نشانی یزد

تاریخچه آتش نشانی یزد


تاریخچه آتش نشانی یزد

 

شهرداري يزدبا هدف خدمت رسانی به مردم  در سال 1310 تاسيس شده است با افزایش جمعیت و گسترش شهر و احداث مراکز صنعتی،تجاری و ... آمار آتش سوزی و حوادث افزایش یافت به همین منظور مسئولین شهرداری را برآن داشت که دایره ای را به نام آتش نشانی راه اندازی نمایند .

این دایره با دو دستگاه خودرو و چهار نفر پرسنل در خیابان دهم فروردین در دی ماه 1340 مورد بهره برداری قرار گرفت . با افزایش روز افزون جمعیت شهری در دهه 60 این ایستگاه به محل وسیع تری واقع در میدان آزادی انتقال گردید . اما با گسترش بی رویه شهر و افزایش جمعیت امکانات موجود آتش نشانی باز هم جواب گو نبود به همین منظور دومین ایستگاه در خیابان کاشانی و سومین ایستگاه یک سال بعد در انتهای خیابان سید گل سرخ با تجهیزات کامل احداث گردید . در سال 74 با تلاش مسئولین چهارمین ایستگاه در شاهدیه فعلی افتتاح گردید.

پنجمین ایستگا ه با پیشرفت صنعت و احداث کارخانجات و صنعتی شدن شهر در شهرک صنعتی در سال 77 برای پوشش دادن قسمت شرقی شهر و حمیدیا شهر، ایستگاه دیگری افتتاح گردید. درسال 85 همزمان با میلاد پیامبر اعظم دو ایستگاه دیگر یکی در بافت قدیم لرد کیوان و دیگری در بلوار مدرس مورد بهره برداری قرار گرفت .

با پیگیری و مساعدت شهردار محترم یزد جناب آقای مهندس میروکیلی و اعضای محترم شورای اسلامی شهر یزد احداث دو ایستگاه دیگر یکی به منظور پوشش امامشهر در سال 87 و همچنین ایستگاه شهرک دانشگاه افتتاح گردید.