بی احتیاطی وحریق مغازه پارچه فروشی

بی احتیاطی وحریق مغازه پارچه فروشی


بی احتیاطی وحریق مغازه پارچه فروشی

طبق اطلاع به ستاد فرماندهی 125 سازمان آتش نشانی یزد راس ساعت 15:45 روز پنج شنبه مورخ هیجدهم دیماه مبنی بر حریق گسترده یک باب مغازه پارچه فروشی، بیدرنگ نیروهای عملیاتی با دو دستگاه خودرو اطفاء حریق کمتر از2 دقیقه خود را به محل پاساژ فکری رسانده و اقدام به مهار حریق نمودند.

سید عباس میرشمسی سرپرست سازمان به همشهریان توصیه نمود : به محض مشاهده حریق یا حادثه ، ضمن حفظ خونسردی خود ،با سامانه 125 تماس گرفته وبا ذکر دقیق آدرس یاریگر پرسنل خدمتگذار این سازمان باشید.