بی احتیاطی در حفر چاه حادثه ساز شد

بی احتیاطی در حفر چاه حادثه ساز شد


بی احتیاطی در حفر چاه حادثه ساز شد

اطلاعات واصله به سامانه 125 در ساعت 8:22 مورخ پانزدهم مرداد مبنی بر پاره شدن طناب چرخ چاه و سقوط دلو پر از خاک بر روی  مقنی در حال کار و مجروح شدن وی ،  بلافاصله  3 دستگاه خودرو به فاز سوم شهرک صنعتی اعزام و با استفاده از تجهیزات امدادچاه و فیکس نمودن مصدوم موفق شدند مقنی 34 ساله تبعه  افغان  را به بیرون  منتقل و به علت جراحات وارد شده  از ناحیه ستون فقرات  وی را جهت مداوا تحویل پرسنل اورژانس نمودند . 

  همچنین امدادگران در ساعت 6:49 موفق شدند یک قطعه عقاب بزرگ که بر روی خودروی پیکان پارک شده در انتهای بن بستی  واقع در بلوار باهنر  نشسته  و موجب  وحشت مردم شده بود را به دام انداخته و جهت رها سازی در محیط مناسب ، تحویل پرسنل محیط زیست نمايند .