بیش از 4500 نفردانش آموز دختر یزدی در آبان ماه با آموزش مقدماتی آتش نشانی

بیش از 4500 نفردانش آموز دختر یزدی در آبان ماه با آموزش مقدماتی آتش نشانی


بیش از 4500 نفردانش آموز دختر یزدی در آبان ماه با آموزش مقدماتی آتش نشانی
بیش از 4500  نفردانش آموز دختر یزدی  در آبان ماه
با آموزش مقدماتی آتش نشانی و اصول ایمنی آشنا شدند .
 
به گزارش واحد آموزش و پیشگیری سازمان آتش نشانی دانش آموزان مقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه آموزش های مقدماتی آتش نشانی  را فرار گرفتند.
دراین آموزشها دانش آموزان با خطرات احتمالی که آنها را در منزل ، مدرسه و در محیط زندگی تهدید می کند آشنا و نحوه مقابله صحیح با آنها را آموختند.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی ضمن تقدیر و تشکر از همکاری صمیمانه سازمان محترم آموزش و پرورش یزد و مدیران و مسئولین مربوطه آموزشگاهها بمنظور تداوم درامرمهم آموزش ، آمادگی  این سازمان را جهت آموزش کلیه دانش آموزان ، دانشجویان و شهروندان گرامی اعلام نمود .