بي نظيرين حادثه در روز جمعه رقم خورد انفجار مهيب و مصدوميت شديد پدر و پسر

بي نظيرين حادثه در روز جمعه رقم خورد انفجار مهيب و مصدوميت شديد پدر و پسر


بي نظيرين حادثه در روز جمعه رقم خورد انفجار مهيب و مصدوميت شديد پدر و پسر

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد، حادثه انفجار در منزل مسكوني درخيابان شهيد خليل حسن بيكي به سامانه ۱۲۵ ستاد فرماندهي گزارش شد.

بر اساس اين گزارش در ساعت 17:38 جمعه مورخ 21 اسفند ماه همسايگان يك منزل مسكوني پس از شنيدن صداي انفجار مهيبي با آتش نشاني تماس گرفته و درخواست كمك مي نمايند كه ستاد فرماندهي بلافاصله نيروهاي عملياتي ايستگاه شمارة 8 را به محل حادثه اعزام مي كند .

رضا زارع رئيس ايستگاه مذكور كه در محل حادثه حضور داشت گفت : اين حادثه در نوع خود بسيار بي نظير بود و تاكنون اينچنين حادثه اي را نديده ام و نشنيدم . شرح حادثه اين بود كه متاسفانه پدر خانواده براي باز كردن مسير لوله فاضلاب از فشاركپسول 11 كيلويي گاز مايع استفاده مي كند كه گاز از مسير هاي ديگر وارد ساختمان شده و به شعله سرايت و موجب انفجار مهيب و متعاقب آن آتش سوزي و سوختگي پدر و پسر مي شود .

وي افزود : نيروهاي عملياتي بلافاصله پس از رسيدن به محل حادثه، عليرضا. ر ۴8 ساله (پدر) و همچنين محمدجواد. ر 18 ساله (پسر)كه دچار سوختگي دست و پا و صورت شده بودند را از محل حادثه خارج و به نيروهاي اورژانس تحويل دادند .

آدرس کوتاه :